Alles over de wet sanering natuurlijke personen

Wanneer u schulden heeft en deze de pan uitrijzen, zijn er gelukkig allerlei hulpmiddelen om weer uit de rode cijfers te geraken. Een uiterst redmiddel is de wet sanering natuurlijke personen (wsnp). Voordat het zover komt dat deze regeling kan worden aangewend, zijn er echter andere mogelijkheden om van de schuldenlast af te komen. Zo kunt u met behulp van schuldhulpverlening van alles in het werk stellen om de schuldeisers af te lossen. Het is zelfs een voorwaarde om deze instantie in te schakelen en dit te proberen, voordat u eventueel voor de wet sanering natuurlijke personen in aanmerking komt. Een andere handvat is de budgetcoach, die helpt met het vaststellen inzichtelijk maken van vaste lasten en kan leren om met een minimaal bedrag toch rond te komen. Door het RTL programma Een Dubbeltje op zijn Kant is dit een steeds bekender fenomeen aan het worden. Helaas hebben sommige mensen zulke diepe schulden, dat al deze middelen niet kunnen baten. Dan is de wet sanering natuurlijke personen een laatste uitweg om alsnog schuldenvrij te worden. In het kort komt het er op neer dat u drie jaar lang onder strenge regels moet leven en zo veel mogelijk aflost. Er zijn regels die bepalen welk deel van uw inkomen u zelf kunt gebruiken voor noodzakelijke dingen zoals levensonderhoud. De rest gaat naar de eisers. Om überhaupt aan het traject van de wet sanering natuurlijke personen te kunnen beginnen, moet u aan diverse voorwaarden voldoen. Er moet sprake zijn van het onderstaande.

  • De schuld is problematisch te noemen. Dit houdt in dat u niet in staat bent het af te lossen. De wet sanering natuurlijke personen is er eigenlijk alleen voor extreme gevallen.
  • De afgelopen vijf jaren is de schuldenlast te goeder trouw opgelopen, er mag geen sprake zijn van verwijtbaar gedrag.
  • Er is een schuldhulpverleningstraject geweest en er is een verklaring dat dit niet succesvol is afgerond.
  • U heeft de afgelopen tien jaar niet eerder deelgenomen aan de wet sanering natuurlijke personen.

Hulp bij de wet sanering natuurlijke personen

Omdat het niet makkelijk is om te worden toegelaten tot de wsnp en de regels waaraan u wordt onderworpen als u deelneemt aan het traject zeer streng zijn, kunnen er allerlei problemen ontstaan. Het is voor een particulier niet makkelijk om met de wet sanering natuurlijke personen om te gaan. Het is altijd aan te raden om professioneel advies in te schakelen wanneer u er mee van doen krijgt. U kunt allerlei ondersteuning krijgen van wsnp-zaken.nl. Er zijn grofweg drie momenten waarop zij hulp kunnen bieden omtrent de wet sanering natuurlijke personen. In de eerste plaats kunnen zij u helpen om in hoger beroep te gaan, mocht u niet direct worden toegelaten tot het traject. Het is altijd beter om u in zo’n geval bij te laten staan door een advocaat die goed op de hoogte is van alle regels inzake de wet sanering natuurlijke personen. Een ander moment waarop zij te hulp kunnen schieten, is in het geval van een tussentijdse beëindiging. Het kan namelijk voorkomen dat de bewindvoerder besluit om de schuldsanering stop te zetten. Bijvoorbeeld wanneer hij van mening is dat er niet aan alle regels van de wet sanering natuurlijke personen wordt voldaan. Dit is uiteraard een vervelende situatie, waarbij u de meeste kans heeft wanneer u met een advocaat de beslissing aan gaat vechten. Het derde en laatste geval waarin deskundige bijstand van pas kan komen, is wanneer aan het einde van de rit de zogenaamde schone lei niet wordt toegekend. Dat houdt in dat u, ondanks het drie jaar lang doorlopen van de wet sanering natuurlijke personen, niet schuldenvrij wordt verklaard. Ook dit kan gebeuren wanneer de bewindvoerder meent dat er niet aan alle voorwaarden is voldaan. U heeft in dit geval slechts acht dagen de tijd om een hoger beroep in te stellen, wat er toe leidt dat de deskundigheid van een in de wet sanering natuurlijke personen gespecialiseerde advocaat zeer gewenst is.

Goede bijstand, toch voordelig

Het lastige aan hulp krijgen bij zaken omtrent de wet sanering natuurlijke personen, is dat u eigenlijk geen geld hebt om een dure raadsman in de arm te nemen. Gelukkig is het toch mogelijk om een goede advocaat te krijgen. Wanneer u reeds in de wsnp zit, heeft u recht op rechtsbijstand van de overheid. Eventuele advocaten worden betaald vanuit de Raad voor de Rechtsbijstand, u hoeft zelf alleen een eigen bijdrage te betalen. Op deze manier kunt u voor weinig geld, toch worden bijgestaan door een jurist met kennis van zaken. Zit u in de wet sanering natuurlijke personen en heeft u rechtshulp nodig? Een goede tip is om te kijken op www.wsnp-zaken.nl, een dienst die onderdeel is van Blat Advocaten. Hier zit een speciaal team achter dat gespecialiseerd is in deze zaken. Verschillende juristen die zich hebben vastgebeten in de wet sanering natuurlijke personen en weten wat er wel en niet mogelijk is, staan tot uw beschikking. Wanneer u tegen een beslissing in hoger beroep wilt gaan, staat u altijd sterker als u zich door één van hen bij laat staan. Omdat er best veel komt kijken bij zaken omtrent de wet sanering natuurlijke personen, en de belangen altijd hoog zijn (het kan een verschil zijn tussen kwijtschelding of een leven lang met schulden), is het niet verstandig om het alleen proberen te winnen.