Innovatie subsidie MKB

De komende tekst zal het onderwerp ‘innovatie subsidie MKB’ behandelen. Het midden- en kleinbedrijf (MKB) kan namelijk vaker voor subsidies in aanmerking komen dan velen denken. Dit soort subsidies kunnen bijvoorbeeld voortkomen uit innovatie. Hoe innovatiever het product, hoe groter de kans is op zo’n innovatie subsidie (in het vervolg ‘innovatie subsidie MKB’ genoemd). In het komende stuk zullen we een aantal tips en trucks bespreken waarmee u dergelijke steun kunt lospeuteren bij de subsidiegevers.

Door innovatie subsidie MKB minder belasting

De overheid heeft veel over voor innovatieve producten. Naast innovatie subsidie MKB valt er ook belasting technisch het een en ander te regelen. De belastingdienst biedt namelijk belastingvoordeel voor innovatieve producten. Zo kunt u bijvoorbeeld besparen via de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk, iets dat vergelijkbaar is aan de populaire term Research and Development. Dit kan handig zijn als u echt uw eigen ontwikkeling en uw eigen onderzoekjes wilt doen. Dan zou u bijvoorbeeld een eigen lab kunnen opzetten, inclusief alle apparatuur. Daarnaast heeft u dan een team met onderzoekers nodig dat nieuwe producten wil ontwikkelen: dat nu dus wel te betalen is door innovatie subsidie MKB. Samen met deze groep kunt u dan samen brainstormen over mogelijke nieuwe gewenste producten die de consument wil kopen. Kopen kopen kopen! Dat probeert de overheid te stimuleren. Maar belastingvoordeel is niet het enige waar u naar opzoek bent. U wilt waarschijnlijk eerder subsidie voor uw innovatie. Tijd voor het volgende onderwerp dus: innovatie subsidie MKB.

Innovatie subsidie MKB: de grote drie

Er zijn verschillende opties te vinden voor innovatie subsidie MKB. Sommige subsidie regelaars kunnen uw projecten wel naast dertien honderd verschillende regelingen leggen om te kijken of u ergens voor in aanmerking komt. Van nieuwe koekjes tot hippe fietsen, snellere processoren, of wat te denken van worst waar de consument gegarandeerd niet dik van wordt? Geniale producten, maar waarvan de ontwikkeling net iets te duur is om zelf te betalen. Dan kunt u het beste dus innovatie subsidie MKB aanvragen. Binnen dit thema zijn weer verschillende regelingen te onderscheiden, nationaal en internationaal. Zo is er Eurostars, dat bedrijven en kennisinstellingen subsidieert wanneer deze met buitenlandse partijen willen samenwerken, met als leidende thema technologie. Een ander traject dat u voor innovatie subsidie MKB zou kunnen aanspreken heet kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie. Vooral kleine en middelgrote ondernemingen zijn hierbij de doelgroep. Een derde mogelijkheid wat betreft de innovatie subsidie MKB heet horizon 2020 en is georganiseerd vanuit de Europese commissie met het doel om onderzoek en innovatie te stimuleren. Het is op het moment verlopen, maar het vervolg erop heet KP7 wat staat voor het zevende kaderprogramma. Mocht u niet voor deze drie grote subsidieprogramma’s in aanmerking komen, vreest dan niet. Er zijn namelijk nog veel meer mogelijkheden voor innovatie subsidie MKB: dan net wat meer verscholen, echter zeker het uitpluizen waard. Wat te denken van de SBIR, dat geld biedt voor innovaties op het maatschappelijke vlak. Of Celtic-Plus, dat de ontwikkeling van stimuleert op het gebied van de Europese telecommunicatie industrie. Het doel ervan is om de Europese ICT-industrie sterker in de wereldwijde markt te plaatsen. Maar op het gebied van innovatie subsidie MKB valt er meer te behalen. Voor overheid en scholen wordt bijvoorbeeld innovatie erkent en ondernemerschap bevordert met subsidies. Maar ook kan men voor risicodragend krediet gaan dat projecten ondersteunt met vooruitstrevende doelen. Een andere interessante is intelligente netten, een innovatieprogramma dat het tweerichtingsverkeer van energie tussen producenten en gebruikers moet stimuleren. Maar voor de industrie valt er genoeg te behalen wat betreft innovatie subsidie MKB. Bekijk daarvoor bijvoorbeeld eens nanotechnologie nmpb, dat onderzoek financiert dat een sterke industriële dimensie bezit. Dit programma valt onder horizon 2020, dat zich richt op vier sleutel technologieën. Dat zijn nanotechnologie, materialen, biotechnologie, en productie-en procestechnologie. Dit project wil een aantal stappen mogelijk maken: een brug tussen onderzoek aan bijvoorbeeld universiteiten en het bedrijfsleven en de industrie. Het moet het gat overbruggen tussen bijvoorbeeld onderzoek naar nanotechnologie en de praktische toepassingen voor consumenten. Maar daarnaast zou nanotechnologie ook een hoop kunnen betekenen voor de gezondheidszorg. Een ander punt is dat nanotech nog zo nieuw is, dat ook regulering nog ontwikkeld moet worden. Een andere richting voor een bedrijf dat de innovatie in wil gaan is de biotechnologie, ‘cutting edge’ en de toekomstige aanjager van innovatie. Maar ook nu al gebeurt er een hoop waarvoor innovatie subsidie MKB echt nuttig kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan biologische technologie die is gebaseerd op industriële processen. Als laatste zullen we het op het gebied van innovatie subsidie MKB hebben over de innovatiebox. Dit is iets dat speciaal door de belasting wordt beoordeeld. U wordt dan op de mate van innovativiteit beoordeeld: hoe innovatiever, des te hoger de innovatie box is, des te groter het fiscale voordeel. En als laatste tip, als u eigenlijk niet zo heel erg in bent geïnteresseerd in het uitzoeken van al die fiscale trucjes en verborgen bulten met held: zoek een bedrijf dat het voor u uit wil zoeken. Er zijn er zelfs die een vrijblijvende subsidiecheck geven. Enkele voorwaarden zijn er daar meestal wel aan verbonden. Denk eraan dat zo’n bedrijf niets voor u kan betekenen als u zelf uw plannen niet goed heeft uitgewerkt. Neem dus een concreet werkplan mee en dan kunnen anderen voor u uitzoeken of er ergens nog een innovatie subsidie MKB los te peuteren valt.